Cv-tjek af Camilla, stud.scient. i molekylær biomedicin

Camilla, stud.scient. i molekylær biomedicin fra Københavns Universitet/KU.

Mød Camilla, stud.scient. i molekylær biomedicin fra Københavns Universitet/KU, som ikke er helt afklaret om drømmejobbet endnu, men gerne vil have en forskerstilling. Hvilke kompetencer i sit cv skal hun sætte i spil, så hun får hele paletten med? Har hun fx lært noget fra sit studiejob, hun kan bruge? 


FØR: Du kan se Camillas cv herunder eller hente det som PDF her.

EFTER: Efter cv-tjekket har Camilla ændret sit cv.

Personlige data

Navn: Camilla
Alder: 23 år
Personlige egenskaber:
Pålidelig, passioneret, struktureret, energisk, altid smilende, flittig og udadvendt

Relevant erfaring

2012
Bachelorprojekt hos Professor NN, Det Sundhedsvidenskabelige FakultetMål: At undersøge effekten af transfektionaf porcineceller med 21nt duplexRNA og om dette kan bruges til at skabe inducerede pluripotentestamceller fra fibroblaster. Det teoretiske fokus er på 21nt-duplex RNAseffekt på cellernes genekspression og epigenetik.Kompetencer: Forberedelse af cellekulturs plader, celle kultivering, passage af celler, optøning og nedfrysning af celler, høst af celler, RNA oprensning, revers transskription, QPCR, elektroporering af celler, optælling af celler samt lysmikroskopi inklusiv fotografi.I er meget velkomne til at kontakte min vejleder NN på nn@nn.dk eller 112345678

2012
iGEM(international konkurrence i syntetisk biologi).Kompetencer: primer design, design af plasmidkonstrukter, bestilling af primere og sekventeringsanalyser, klargøring af prøver til sekventering, PCR, koloni PCR, USER kloning, transformering af E.Coli, agarosegelelektroforese, fotografering og analyse af kørte geler, gel ekstraktion, forberedelse af agarpladermed forskellige antibiotika og udpladningaf E.Coli.Derudover har jeg opnået kompetencer indenfor teamwork, ideudvikling, projekt strukturering samt vidensdeling både i form af projektpræsentationer i Uppsala og Amsterdam, men også generelt internationalt samarbejde under projektet.

Uddannelse

(Eksamensbeviser medbringes til samtale)

Februar 2013
Start på kandidat i Molekylær Biomedicin

2011-2012
Studerede på McMaster University (facultyof Health Science og facultyof Science), Hamilton, Canada

2009-(vinter 2014)
Studerende på Molekylær Biomedicin, Københavns Universitet

2008-2009
Fysik B niveau og Matematik A niveau på DTU

2008
Student (STX) fra Frederiksborg Gymnasium (A-niveau dansk, historie, biologi, og spansk)

IT

Brug af databaser som f.eks. GeneBank, PubMedand BLAST.
Brug af CLC workbench
Daglig brug af computer
Erfaring med brug af Microsoft Office

Sprog

Flydende dansk, mundtligt og skriftligt
Flydende engelsk, mundtligt og skriftligt

Anden Arbejdserfaring

2012
Universistetsorganisator for Dansk Magisterforening (DM).
Her står jeg bl.a. for at planlægge arrangementer som f.eks. studiestartsperioden, der var et 3 dages havefest-event for hele Nørre Campus og projektledelseskursus for cand.scienter.

2010-2011
Køkkenassistent ved det Kongelige Teater.<br /> Her havde jeg ansvaret for at sætte buffet op til de mange ansatte ved teateret.

2008-2009
Plejemedhjælper på Plejecenter Skanselyet.
Mine opgaver her var håndtering af medicin, personlig pleje og rengøring af de private lejligheder

Få selv et cv-tjek hos DM eller MA

DM og MA tilbyder individuelle cv-tjek på dit universitet.

Se om der er aktuelle tilbud i kalenderen på Candportalen.